Suolijärvien kalastusalue

 suolijaervenka kuva

Kalastusalueen tulee yhden tai useamman kunnan alueella muodostaa sellainen kalataloudellisesti yhtenäinen alue, jonka kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueessa päätäntävaltaa käyttää kalastusalueen kokous ja kokouksen päätösten voimaansaattaminen, kalastusalueen hallinnonhoitaminen sekä kalastusalueen edunvalvonta kuuluvat kalastusalueen hallitukselle. Kalastusalueen vesien kalakantojen hoidossa ja kalastuksen järjestämisessä ohjeena on kalastusalueen kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma.

 

Suolijärvien kalastusalueen kokonaispinta-ala on 19556 ha. Kalastusalueeseen kuuluu 17 osakaskuntaa, joiden vesipinta-ala on 15778 ha ( 80 % kokonaispinta-alasta). Metsähallituksen hallinnassa olevien vesien pinta-ala on 2 900 ha (15 %) ja järjestäytymättömien kalastuskuntien sekä vesipalstojen vastaava yhteenlaskettu pinta-ala on 878 ha ( 5 %).

 

Alueen suurimmat järvet ovat Ylä-Suolijärvi 3300 ha, Ala-Suolijärvi 5293 ha. Sivuvesien kokonaispinta on 10753 ha, josta yli 100 ha:n järviä 5000 ha. Kokoluokassa 10-99 ha on 3919 ha ja alle 10 ha:n kokoisia on 1824 ha. Tärkeimmät jokiosuudet ovat Kemijokeen laskevat Siika-, Outo-, Palo- ja Koro-Auttijoki. Muita merkittäviä jokia ovat Simojärveen laskevat Vohonjoki ja Koutajoen vesistöön laskeva Posionjoki.